Books

Nieuwe kansen voor de stille krachten van de verzorgingsstaat in de participatiesamenleving?!

Authors:

  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Page/Article: 71-74
  • DOI: 10.18352/jsi.407
  • Published on 17 Jun 2014
  • Peer Reviewed