Students Work

Grip op werkstress. Mindfulness ontstresst maatschappelijk werkers

Authors:

Abstract

Taking control over work related stress. Mindfulness destresses social workers

Stress is a major social problem. Due to the increasing workload and the content of the work, social workers are at risk to develop stress (symptoms). The physical and psychological consequences of prolonged stress are serious. By living healthy, optimize working conditions and applying mindfulness, stress can be reduced. Mindfulness is an effective and useful way to reduce stress. It increases the resistance of workers against stress, improves brainfunctions and therefore has a positive effect on the performance. These effects are great, but they are still weakly methodologically substantiated. A pilot project within the youthcare though, was enthusiastically received and proves to be effective against stress symptoms. The exercises that are part of this pilot fit well with the needs of employees. For organizations mindfulnesstrainings are a time-and cost-effective way of structural stress prevention.

Grip op werkstress. Mindfulness ontstresst maatschappelijk werkers

Stress is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Door de toenemende werkdruk en de inhoud van het werk zijn maatschappelijk werkers een risicogroep om stress en stressklachten te ontwikkelen. De fysieke en psychische gevolgen die langdurige stress met zich meebrengt zijn ernstig. Door gezond te leven, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en mindfulness toe te passen kan stress terug worden gedrongen. Mindfulness is een effectieve en bruikbare manier om stress te verminderen. Het vergroot de weerbaarheid van werknemers tegen stress, het verbetert de hersenwerking en heeft daardoor een positief effect op het functioneren. Grote effecten dus, maar wel nog methodologisch zwak onderbouwd. Een pilot binnen de jeugdzorg op het gebied van mindfulness is enthousiast ontvangen en blijkt effectief tegen stressklachten. De oefeningen die onderdeel uitmaken van deze pilot sluiten goed aan bij de behoeften van werknemers. Voor organisaties zijn mindfulnesstrainingen een tijds- en kosteneffectieve manier om op een structurele manier vorm te geven aan stresspreventie.

Keywords:

Stressmindfulnessworking pressurehealth meditationrelaxationwerkdrukgezondheidmeditatieontspannen
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Page/Article: 107-121
  • DOI: 10.18352/jsi.398
  • Published on 19 Mar 2014
  • Peer Reviewed