Articles

A conceptualization of interprofessional work inspired by Hannah Arendt’s line of thinking

Authors:

Abstract

A conceptualization of interprofessional work inspired by Hannah Arendt’s line of thinking

In this article we investigate the relevance of Hannah Arendt’s line of thinking for “interprofessional work”, i.e. when people of different professions collaborate. Arendt is well known for the distinctions she makes between labour, work and action within the active domain and between thinking, willing and judging in the contemplative domain. We discuss the relevance of each of these six human ways of dealing with experiences for interprofessional work. It appears that each of these has distinctive functions which are highlighted by another very important distinction for interprofessional work, i.e. between “division of labour“ and “cooperation”. The outcome of our investigation points in the direction of the importance of Arendt’s concept of action for interprofessional work, on the basis of continuous discussion in order to achieve an “enlarged mentality” in this field.

Een conceptualisering van interprofessioneel werk, geïnspireerd door Hannah Arendts manier van denken

In dit artikel onderzoeken we de relevantie van Hannah Arendts manier van denken voor interprofessioneel werk. Onder ”interprofessioneel werk“ verstaan wij de samenwerking tussen mensen met verschillende beroepen. Arendt staat bekend om het onderscheid dat zij maakt tussen arbeiden, werken en handelen binnen het actieve domein en tussen denken, willen en oordelen in het contemplatieve domein. Wij bespreken de relevantie van elk van deze zes manieren in het omgaan met ervaringen voor interprofessioneel werk. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze manieren onderscheiden functies hebben die gemarkeerd worden door een ander, voor interprofessioneel werk zeer belangrijk onderscheid, namelijk tussen “werkverdeling” en “samenwerking”. De uitkomst van ons onderzoek wijst in de richting van het belang van Arendts concept van handelen voor interprofessioneel werk, op basis van een voortdurende discussie met als doel het bereiken van een “verbreed denkvermogen” in dit veld.

 

Keywords:

Interprofessional workHannah ArendtInterprofessioneel werk
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Page/Article: 38-51
  • DOI: 10.18352/jsi.391
  • Published on 17 Jun 2014
  • Peer Reviewed