Students Work

En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

Authors:

Abstract

And who will take care of the caregiver? Supporting caregivers after the admission of a relative to a care facility The caregiver plays an important role in the care of relatives. Government policy is aimed to offer maximum support to caregivers in order to fulfill their role as caregivers as long as possible. But what happens if the care becomes too heavy and admission to a care facility is inevitable? This article discusses the support caregivers need after their relative is admitted to a care facility. A difficult period for caregivers in which they search for a new role in a new situation. En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie.

Keywords:

Caregivingadmisson to care facilityclientsystemmethodology developmentsupport groupsMantelzorgopname zorginstellingcliëntsysteemmethodiekontwikkelinglotgenotencontact
  • Year: 2012
  • Volume: 21 Issue: 4
  • Page/Article: 65-75
  • DOI: 10.18352/jsi.336
  • Published on 17 Dec 2012
  • Peer Reviewed