Articles

How should we deal with ethics in student supervision?

Authors:

Abstract

How should we deal with ethics in student supervision? Social workers agree that supervision is an essential aspect of the social work profession. Supervision therefore occupies an important place within social work education. In supervision, students learn to analyse their first experiences of work and their own impressions and feelings, and explore their views on the field of work under the guidance of a supervisor. Students also learn to translate the theories they have acquired into practice. For the majority of students, this is not an easy task. They have many moral and ethical questions about their actions. Since the values and norms within the social field are neither static nor unambiguous, identifying what the “right” action might be can be very confusing. Even within a supervision group, there can be several opinions about this. This article therefore explains the “ethical circles in social work” method. The method acts as a form of guidance for students and supervisors who are dealing with ethical questions. Ethiek in studentensupervisie: Hoe begin je eraan? Dat supervisie essentieel is binnen het beroep van sociaal werk, daar zijn sociaal werkers het al langer over eens. Supervisie krijgt binnen de opleiding sociaal werk dan ook een belangrijke plaats. In supervisie leren studenten (eerste) werkervaringen te analyseren, eigen indrukken en gevoelens te onderzoeken en hun visie op het werkveld te verruimen en dit onder begeleiding van een supervisor. Studenten leren tevens de reeds verworven theorie om te zetten in de praktijk. Voor het merendeel van de studenten is dit geen eenvoudige klus. Zij hebben dan vele morele en ethische vragen over hun handelen. Aangezien de waarden en normen binnen het sociaal werkveld niet statisch en eenduidig zijn, is het soms ook erg verwarrend wat nu juist “juist” handelen is. Binnen een supervisiegroep kunnen hier bij de verschillende studenten en supervisor meerdere meningen over bestaan. Daarom wordt de methodiek “Ethische cirkels in sociaal werk” toegelicht in dit artikel. Deze methode kan een houvast bieden voor studenten en supervisor om aan de slag te gaan met ethische vragen.

Keywords:

(Student) supervisionethicsethical circlescare ethicsvalues and standards(Studenten-)supervisieethiekethische cirkelszorgethiekwaarden en normen
  • Year: 2012
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Page/Article: 23-38
  • DOI: 10.18352/jsi.307
  • Published on 21 Jun 2012
  • Peer Reviewed