Articles

Poetry Matters: A Case for Poetry in Social Work Practice

Authors:

Abstract

Poetry matters: a case for poetry in social work This article seeks to contribute to an unfortunate decline in literature that explores the importance of the arts and humanities to social work practice, education and research through an exploration of the role of poetry in social work. The authors explore the metaphor of the poet/practitioner, identifying what practitioners can learn from the poet. Second, the authors explore the use of poetry in therapeutic settings, identifying the strengths of using this tool in clinical practice. Third, the authors address the use of poetry within the context of research, exploring how the research poem can be used as a tool of post-modern qualitative research to help social workers understand the lived experiences of their clients. Finally, the authors explore current and future consequences of the profession ignoring the arts and humanities. Poëzie doet ertoe: de toegevoegde waarde van poëzie in het sociaal werk In dit artikel wordt de toegevoegde waarde van kunst en de geesteswetenschappen voor praktijk, onderzoek en onderwijs op het gebied van sociaal werk onderzocht. In het bijzonder wordt er ingegaan op de rol van poëzie in het sociaal werk. De auteurs verkennen de metafoor van “de dichter/sociaal werker” en stellen vast wat de sociaal werker kan leren van de dichter. Verder onderzoeken de auteurs de rol en kracht van poëzie in therapeutische settings. Voorst wordt achterhaald hoe poëzie, in het bijzonder het onderzoeksgedicht, ingezet kan worden als vorm van kwalitatief onderzoek, met als doel het verkrijgen van inzicht in de belevingswereld van cliënten. Het artikel wordt afgesloten met een pleidooi voor het integreren van de kunsten en geesteswetenschappen in de sociaal werk professie.

Keywords:

Social workarts-informed researchpoetry in practiceSociaal werkop de kunsten gebaseerd onderzoekpoëzie in de praktijk
  • Year: 2012
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Page/Article: 5-17
  • DOI: 10.18352/jsi.283
  • Published on 7 Mar 2012
  • Peer Reviewed