Articles

Thrillers en sociale uitsluiting

Authors:

Abstract

In het laatste decennium van de vorige eeuw lag in zorg- en welzijnsland ineens het begrip sociale uitsluiting op aller lippen. In het Angelsaksische taalgebied spreekt men van social exclusion. Zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk is pas in een laat stadium, na de weg te zijn gewezen door Franse wetenschappers zoals onder andere Touraine (1991), ingezien dat voor het doorbreken van armoede meer nodig is dan het geven van geld. Armoede is verbonden met andere levensgebieden. Sociale uitsluiting gaat over meer dan armoede – het gaat ook over hindernissen op de weg naar sociale participatie.
  • Year: 2006
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Page/Article: 37-40
  • DOI: 10.18352/jsi.25
  • Published on 29 Sep 2006
  • Peer Reviewed