Articles

The global financial crisis: response of social workers to the financial capability of vulnerable households in South Africa

Authors:

Abstract

The global financial crisis: response of social workers to the financial capability of vulnerable households in South Africa The current global financial crisis is regarded as the worst economic slowdown since the Second World War. As social workers have traditionally been primarily concerned with issues relating to social risk, the question arises as to the efficacy of their response to financially vulnerable households. This question underpins the rationale and aim of this article, and is examined by means of a topical secondary analysis that focuses on a South African case study. As a social welfare macro policy framework, the aim of South Africa’s social development philosophy is to strengthen people’s capacity to enhance their social and economic inclusion and to alleviate poverty. The translation of this aim into front-line social work service delivery has been contentious, however, as research reveals that the migration of households out of social security assistance has been insignificant, and that the country’s financial vulnerability and human development indexes have spiralled downwards. It is concluded that both advocating for institutional financial inclusion and the facilitation of micro-level social work interventions are essential in order to make a meaningful contribution to the creation of financial capability for vulnerable households, an approach that could potentially be extended beyond South Africa to other countries across the world. De mondiale financiële crisis: de reactie van sociaal werkers op de financiële competenties van kwetsbare huishoudens in Zuid-Afrika De huidige mondiale financiële crisis wordt gezien als een van de meest ernstige sinds de Tweede Wereldoorlog. Traditioneel houden sociaal werkers zich bezig met sociale risico’s, en de vraag rijst of zij voldoende zijn toegerust om de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens te vergroten of te ondersteunen. Deze vraag ligt ten grondslag aan dit artikel en wordt beantwoord door gebruik te maken van een actuele secundaire analyse van de Zuid-Afrikaanse situatie. De Zuid-Afrikaanse sociale ontwikkelingsfilosofie, het macrokader van het maatschappelijk welzijnsbeleid, heeft ten doel om de kwaliteiten van burgers, die bij kunnen dragen aan hun sociale en economische participatie, te versterken. De vertaling van dit doel in de praktijk van het sociaal werk is nochtans controversieel, aangezien onderzoek laat zien dat slechts een klein deel van de huishoudens erin slaagt onafhankelijk te worden van bijstand, en dat de financiële kwetsbaarheid en ontwikkelingsindex van het land een neergaande beweging maakt. Het artikel sluit af met de constatering dat zowel het stimuleren van financiële inclusie, als het faciliteren van sociale interventies op microniveau essentieel zijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan de financiële kwaliteiten en zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens – een reactie die goed van een Zuid-Afrikaans scenario naar een moniale context kan worden vertaald.

Keywords:

Social developmentfinancial capabilityfinancially vulnerable householdsSouth Africaglobal financial crisisSociale ontwikkelingfinanciële zelfredzaamheidfinancieel kwetsbare huishoudensmondiale financiële crisis
  • Year: 2011
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Page/Article: 41-53
  • DOI: 10.18352/jsi.231
  • Published on 31 May 2011
  • Peer Reviewed