Articles

Urban regeneration as a public health intervention

Authors:

Abstract

Urban regeneration as a public health intervention Urban design and planning are essential elements in how we navigate the social world. This is because urban environments typically constructed for social and cultural reasons, can create health inequalities within the urban landscape. Urban regeneration is the process of renewal or redevelopment of the social and built environment through policies, programmes and projects aimed at urban areas which have experienced multiple disadvantage. This article argues that urban regeneration is an important publichealth intervention and that by changing the urban physical, social and economic environment this can facilitate health development for disadvantaged communities. Stedelijke vernieuwing als interventie in de volksgezondheid Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing vormen belangrijke interventiemechanismen in sociale kwesties. Het stedelijk landschap krijgt immers mede vorm op grond van sociale en culturele overwegingen en beïnvloedt daarmee het sociaal leven. Hierdoor kunnen gezondheidsverschillen en ongelijkheden ontstaan. In dit artikel wordt bijgevolg betoogd dat stedelijke vernieuwing een belangrijke interventie in de volksgezondheid kan vormen. Stedelijke vernieuwing is gedefinieerd als het vernieuwingsproces dat in gang wordt gezet door de herontwikkeling van de gebouwde omgeving (in de breedste zin van het woord: sociaal, economisch, cultureel en fysiek). Het veranderen van deze fysieke, sociale en economische omgeving kan een positieve invloed hebben op de gezondheid van burgers in een achterstandssituatie, en kan een kader zijn voor volksgezondheidbeleid.

Keywords:

Urban Planningurban Regenerationhealth Promotionenvironmental healthsocial determinants of healthruimtelijke ordeningstedelijke verniewinggezondheidsbevorderingsociale determinanten van gezondheid
  • Year: 2010
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Page/Article: 38-51
  • DOI: 10.18352/jsi.225
  • Published on 6 Sep 2010
  • Peer Reviewed