Articles

Werkers in de zorg voor gehandicapten: Op weg naar een verdere professionalisering

Authors:

Abstract

In dit artikel gaan we in op de essentie van het beroep en de beroepsopvatting van werkers in de gehandicaptensector, gebaseerd op de deelstudie Work with Adults with Severe Disabilities. A Case Study of Denmark, the Netherlands and Sweden (Hansen & Jensen, 2004; Ewijk, Lammersen & Broers, 2003) die is verricht in het kader van het meerjarig grootschalig Europees onderzoek Care Work in Europe. Current Understandings and Future Directions (2001-2005). We laten zien dat voor werkers in de zorg de relatie de kern van het werk is en dat het werk zich afspeelt binnen een gevoelige ethische context en vanuit een diffuus beroepsbeeld.
  • Year: 2006
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Page/Article: 5-16
  • DOI: 10.18352/jsi.21
  • Published on 29 Jun 2006
  • Peer Reviewed