Articles

Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

Authors:

Abstract

Reflective Longitudinal Research: A tool for organizational learning This article describes the characteristics of Reflective Longitudinal Research (R.L.R.), a form of social scientific research which is applied over a long period of time. It is typical of R.L.R. that the researchers and those being investigated can discuss the research and its results. The author presents two case studies to discuss the usefulness of R.L.R. in organizational learning. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O.), een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

Keywords:

Longitudinal researchreflectionlearning organizationorganizational changelongitudinaal onderzoekreflectielerende organisatieorganisatieverandering
  • Year: 2010
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Page/Article: 39-59
  • DOI: 10.18352/jsi.200
  • Published on 8 Mar 2010
  • Peer Reviewed