Articles

Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie

Authors:

Abstract

Dealing with Decline. Obstacles and Conditions for Preventive Strategies in Neighbourhood Decay This article examines the possibilities of preventive strategies in tackling signs of neighbourhood disorder in residential areas in the Netherlands. Based on the presumption that broken windows policies are effective in dealing with neighbourhood decline, a brochure with a list of 34 social and physical indicators was developed to assist residents and professionals in tracking and tackling signsof neighbourhood disorder. Participative research in a deprived urban area was conducted to assess the usefulness of the system and to determine which factors contribute to a preventive approach and which factors hinder such policies. The research shows that several contextual, organizational and managerial obstacles impede an effective strategy. These include differing expectations and views between residents and professionals, the way that signs of disorder in the environment are perceived by local actors, the means by which street-level workers are deployed and the lack of a results based accountability mode of operation. In order to make preventive interventions work, it is crucial that local authorities stimulate a common perspective, facilitate the cooperation between stakeholders, address professionals in terms of results and emphasize the objective of getting from talk to collective action. Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie in wijkveiligheid Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden van preventieve strategieën in het aanpakken van wijkverval en sociale onveiligheid. Gebaseerd op het vermoeden dat het broken windows-beleid doeltreffend kan zijn bij de aanpak van wijkverval, is een brochure met een lijst van 34 sociale en fysieke indicatoren ontwikkeld om bewoners en professionals te helpen bij het signaleren en aanpakken van tekens van verval. Door middel van een actieonderzoek in een aandachtswijk werd de bruikbaarheid van deze indicatoren onderzocht en werd in kaart gebracht welke factoren preventieve strategieën kunnen belemmeren, dan wel kunnen bevorderen. Het onderzoek toont aan dat verscheidene contextuele, bestuurlijke en bureaucratische factoren een belemmering vormen voor een effectieve preventieve aanpak. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: verschillen in verwachtingspatroon tussen bewoners en professionals; de manier waarop tekens van verval in de leefomgeving worden geïnterpreteerd door lokale actoren; de middelen waarmee frontliniewerkers in hun taakuitvoering worden toegerust; en het gebrek aan een verantwoordingswijze die gebaseerd is op het behalen van zichtbare resultaten. Voor het goed functioneren van een vroegtijdige aanpak van wijkverval, is het van groot belang dat lokale overheden een gemeenschappelijk perspectief ontwikkelen, de samenwerking tussen bewoners en professionals – en tussen professionals onderling – faciliteren, instanties aanspreken op resultaten en doelstellingen expliciteren om van overleg tot collectieve actie te komen.

Keywords:

  • Year: 2009
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Page/Article: 62-82
  • DOI: 10.18352/jsi.188
  • Published on 8 Dec 2009
  • Peer Reviewed