Articles

Savanna en de onderzoeksagenda voor het maatschappelijk werk

Authors:

Abstract

Lange tijd was het algemeen belang van het maatschappelijk werk onomstreden en zijn professionele status gerespecteerd. Daarin kwam een kentering in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen onder leiding van Hans Achterhuis en Jan Blokker de vloer werd aangeveegd met de geitenwollensokkencultuur van de welzijnssector. Burgers en politici verweten het welzijnswerk te weinig op te leveren, te ver van de burgers af te staan en vooral eigen vragen te beantwoorden. Al kwam het maatschappelijk werk er nog genadig af, men heeft zich de kritiek wel aangetrokken.
  • Year: 2006
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Page/Article: 25-32
  • DOI: 10.18352/jsi.17
  • Published on 29 Mar 2006
  • Peer Reviewed