Books

Tijd voor bezinning. Perspectieven voor maatschappijontwikkeling, organisatieontwikkeling en mensontwikkeling

Authors:

  • Year: 2005
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Page/Article: 44-48
  • DOI: 10.18352/jsi.135
  • Published on 29 Sep 2005
  • Peer Reviewed