Articles

Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering: Professionals in de knel tussen ideaal en praktijk?

Authors:

Abstract

Deze bijdrage is gebaseerd op een onderzoek in opdracht van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en ontwikkeling) naar de state of the art van empowerment in de Nederlandse gezondheidsbevorderings- en preventiepraktijken. Daartoe is een literatuurstudie verricht en zijn acht van de in totaal 54 projecten binnen het programma ‘Gezond Leven’ van ZonMw geselecteerd vanwege hun gerichtheid op empowerment van de deelnemers, tot uitdrukking komend in zinsneden in de projectvoorstellen als ‘meer grip krijgen op het eigen leven’, 'bewust keuzen leren maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen’, ‘helpen hun kracht en kwaliteiten om met de bestaande situatie om te gaan te ontdekken of te versterken’ en ‘erkenning van de eigen ideeën en expertise van mensen’.
  • Year: 2005
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Page/Article: 29-39
  • DOI: 10.18352/jsi.11
  • Published on 29 Dec 2005
  • Peer Reviewed